อุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็นประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ การอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  อุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น งบประมาณ  : 1,000 บาท
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ การอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อ-ที่อยู่  สถานศึกษา  :  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

                                         
ชื่อผู้ประดิษฐ์
                  1. นายธีรเมธ  แก้วเกลี้ยง
                  2. นายวรวัฒน์  กี่บุตร
                  3. นายวรพล   ไพทูลอาสน์
                  4. นายฮาริส  กะสิรักษ์
                  5. นายณัฐวุฒิ  สุดชฎา
                  6. นายณัฐพงศ์  คนเรียน
                   7. นางสาวน้ำฝน เคลือแก้ว
                   8. นางสาวเฟินศิญา  ทอดทิ้ง
                   9. นางสาวนุริสา  เซะอุเซ็ง
                  10. นางสาวพัฒน์ลดา  กันจิ

อาจารย์ที่ปรึกษา
                        1. นายพชร  ทิพย์ดี             
                        2. นายกฤตติน   มีแต้ม        
                        3. นายเอกพงศ์   แย้มยิ่ง      
                        4. นางอาทร   รอดขวัญ
                        5. นายสานนท์  ศรีเปารยะ

บทคัดย่อ  
                      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น ซึ่งตู้เย็นส่วนใหญ่มีการใช้พลังงานแบบสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการปิดตู้เย็นไม่สนิท ปกติตูเย็นทั่วไปไม่มีสัญญาณเตือนภัย ผู้วิจัยจึงได้ทดลองนำอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ หลอดไฟ LED ลิมิต +สวิตซ์ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ลำโพงBuzzer มาเป็นองค์ประกอบทำให้ชิ้นงานใช้งานได้จริง เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยการเตือนผ่านหลอดไฟ LED และเสียงจากลำโพง Buzzer  การทดลองทำอุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น ปรากฏว่าเหมาะสามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์และคุณลักษณะ 
                   ได้ชิ้นงานใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการลดพลังงานสิ้นเปลืองของไฟฟ้าและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็นมีความปลอดภัยต่อครัวเรือน สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นทางเลือกที่ดีแก่ครัวเรือนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้เย็นอย่างสิ้นเปลือง เป็นชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิต และใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกครัวเรือน มีแสงและเสียงในการแจ้งเตือนเพื่อดึงดูดความสนใจในการใช้งาน

ผลการประกวดระดับจังหวัด


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Green Caviar Body Wash

ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟู